ATTEFALLSHUS STOCKHOLM

Attefallshus Stockholm

  

ATTEFALLSHUS STOCKHOLM

ATTEFALLSHUS STOCKHOLM

Attefallshus Stockholm - Närområdena till tätbefolkade storstadsområden tillhör på grund av den relativt höga prisnivån de som har mest att vinna på byggandet av kompletterande hus i anslutning till den befintliga fastigheten. I villaförorterna till Stockholm finns det stor kapacitet till att rymma många nya boendekvadratmeter, som både kan komma de nuvarande villaägarna till gagn och skapa möjligheter för nya invånare att flytta till storstaden. I tillägg till de individuella vinsterna kommer att ett större utbud av hyresbostäder i attraktiva områden skapar en rörlighet hos befolkningen, och därför också på arbetsmarknaden, som vitaliserar både ekonomin och den sociala rörligheten för alla landets nuvarande och kommande invånare.

Detta var också en del av syftet när attefallsreglerna instiftades 2014 efter ett flerårigt arbete lett av bostadsminister Stefan Attefall. Om den nya studenten kan få en bostad på pendingsavstånd från universitetet, den nya invandraren kan få en stadig grund att stå på och den unga driftiga arbetaren utan borgenslöften från från välbemedlade föräldrar kan uppfylla sina drömmar om storstaden så står alla att vinna. Detta är en framtid som vi på Attefallsspecialisten är stolta över att kunna vara delaktiga i, en framtid med mindre bostadsbrist, större rörlighet och möjlighet för husägare att få en passiv inkomst som de kan använda till att sätta lite guldkant på tillvaron.

SNITTPRIS FÖR VILLOR
I STORSTOCKHOLM 2015

41 454Kr/m²

[Attefallshus Stockholm 2016] Källa: Mäklarstatistik

/

SNITTPRIS FÖR VÅRA
ATTEFALLSHUS

22 500Kr/m²

[Attefallshus Stockholm 2016] Källa: Mäklarstatistik

 


HYRA UT ATTEFALLSHUS

ATTEFALLSHUS SOM STUDENTBOENDE

De 25 kvadratmetrarna som ett Attefallshus erbjuder utgör i princip en perfekt yta för en eller två studenter att leva och frodas på.

Eget badrum, pentry, allrum och ett avskilt sovrum är i studentsammanhang inget mer än en lyx för de flesta, att detta dessutom kan erbjudas inom ett vettig ekonomisk ram är en rejäl bonus som ingen studerande tackar nej till. Möjligheten att dessutom ha en egen trädgårdsplätt och plats för cyklar och fritidsutrustning kommer på köpet.

Från Stockholms närområde kan en student på ett enkelt och smidigt sätt ta sig till ett stort antal institutioner - Stockholms Universitet, KTH, Handelshögskolan och Karolinska Institutet bara för att nämna några. Med lite tur kan du skaffa dig en alldeles egen husläkare på bara ett stenkasts avstånd, det är svårt att köpa för pengar.

För den enskilda studerande med krav på lite mer utrymme och avskildhet eller paret som gärna bor med lite mer närhet kan vi rekommendera Lillhuset Standard, många funktioner på liten yta paketerat i en modernt utformad stuga med pulpettak och enkelluftade fönster.

För de två studenter som gillar sällskap passar Lillhuset Large, med ett separat sovrum och ett rymligt sovloft utmärkt.

För de som gärna bor i grupp erbjuder vi Gästlängan Komfort Plus, där man har två rum i fil på klassiskt manér samt både bardum och ett litet kök.

För det lilla kollektivet eller friluftsintresserade fungerar Gästlängan Large - Med ett avskiljt sovrum i bottenplan tillsammans med ett lite mer tilltaget kök och matplats samt en avdelning med både toalett, dusch och en bastu kompletterat med ett tvåsidigt loft. Här sätter bara fantasin och humöret gränser för hur många man kan bo!

[Attefallshus Stockholm 2016]

ATTEFALLSHUS SOM AIRBNB

Airbnb är en del av den relativt nya 'delandeekonomin' som även innefattar företag som Uber, ett ekonomiskt tänk som vänder konventionerna på ända genom att ta befintliga underutnyttjade resurser och genom smart teknik utnyttja dessa på ett mer optimalt sätt.

Uber leder till direkta arbetstillfällen med låg inträdeströskel och har som sidoeffekt att man får färre parkerade bilar och mindre trängsel i innerstan samt en oerhört smidig åtkomst till billig transport för kunderna.

Airbnb agerar med samma tänk, fast inom boendesektorn. Tjänsten gör det möjligt för privatpersoner att på ett snyggt och enkelt sätt lägga ut sina bostäder för uthyrning när de själva inte använder dem, när Stockholmaren åker till lantstället i juli samtidigt som den tyska turisten vill besöka Stockholm uppstår här en dubbel vinst. Turisten ges möjlighet att prova på hur det är att bo som en lokalbo i stan samtidigt som hen helt ovetande betalar för stockholmarens festmåltider med nära och kära i sommarstugan.

Det man vinner med ett attefallshus är möjligheten att utöka denna uthyrningsverksamhet till i princip alla dagar på året då man inte själv behöver stugan för besökande släkt och vänner. Den nyfikna turisten kan därför bidra både till julbord, värmekostnader, kräftskivor och skidsemestrar, utan att tala om alla möjligheter till kulturellt utbyte som uppstår med en exotisk gäst i trädgården.

Byggandet av fler attefallshus som används för uthyrning i Stockholms kringområden skapar också nya möjligheter för lokala näringsidkare, med spännande nya gäster i kvarter som kanske tidigare inte haft så många dynamiska inslag. Detta gör att det intensiva fokuset på innerstan kan mildras lite, vilket antagligen både kommer att leda till mer harmoniska och mindre jäktade turister och till att det blir lite mer liv och rörelse i Storstockholms bostadsområden under sommarveckorna då det annars kan bli kusligt tomt när alla försvunnit ut till sina respektive lantställen.

[Attefallshus Stockholm 2016]


ANPASSADE ARKITEKTRITADE ATTEFALLSHUS

Så, vilken stil borde och vill du ha på ditt attefallshus? Det är en fråga med många och varierande svar.

För att man ska kunna bibehålla olika bostadsområdens unika stil och charm är det någonting som man inte bör ta alltför lätt på eller besluta sig för i en hast. Bor du i en känslig miljö kanske du både vill och måste anpassa dig mycket noggrannt till din befintliga bostad och/eller de omgivande byggnaderna. Bor du i ett mer nybyggt kvarter har du lite friare tyglar, då kan du låta ditt eget tycke och smak styra lite mer fritt.

För den som är nyfiken på och vill få en överblick över hur den vackra och varierade staden Stockholm har kommit till har vi här nedanför sammanställt en liten tidsaxel över den arkitekturhistoriska utvecklingen här i staden. Delarna fram till och med rokokon berör en period som byggnadsmässigt omfattar Gamla Stan och en handfull officiella byggnader norr och söder därom, men som inte innefattar några nämnvärda mängder bostadshus där det kan bli fråga om ett tillägg av attefallstyp. Från klassicismen och framåt däremot börjar det dyka upp inslag av bostäder som mycket väl skulle kunna må bra av ett litet tillskott.


EPOKER I STOCKHOLMS BYGGNADSUTFORMNING

-1550(CA.) FÖRHISTORIEN & MEDELTIDEN

Det första omnämnandet av staden Stockholm härstammar från mitten av 1200-talet, i ett dokument utfärdat av Kung Valdemar och Birger Jarl, den senare är av somligga ansedd vara stadens fader. Stadsprivilegier fick Stockholm 1 maj 1436, och i mitten av det århundradet bestod stadens befolkning av mellan 5-6000 personer, det är här Stockholm tar fart på allvar.

Bebyggelsen under denna period bestod främst av fortifikationsverk i sten byggda av kronan och kyrkobyggnader. Den äldsta bevarade byggnadsdelen i Stockholm tros vara en del av muren i Riddarholmskyrkan, följt av Birger Jarls Torn från Gustav Vasas befästningsbygge 1530.

Byggnader för boende och samhällsliv var i regel byggda i mindre hållbara material såsom timmer och lertegel och det finns därför inte kvar några tydliga rester av dessa. Genom historisk forskning vet man dock att stilen under denna period präglades tydligt av Hansan och att man i stor utsträckning importerade både byggare och byggstilar från norra Tyskland, vilket gör att Stockholm vid den här tiden troligtvis hade ett drag av stilen som idag främst återfinns i städer som Lübeck. 

Attefallsspecialisten erbjuder i dagsläget tyvärr inga hus i medeltida- eller hansastil.

1550-1650 RENÄSSANSEN

Eftersom Sverige var och är ett land lite i Europas utkant kom renässansen först efter 100 års fördröjning från Italien till landet. Det största intrycket man kan se från denna period är de vinkelräta gatudragningarna på malmarna i Stockholm, efter kontinentalt manér.

Attefallsspecialisten erbjudet i nuläget tyvärr inga hus i renässansstil.

1650-1715 BAROCKEN

Renässansen övergick i mitten av 1600-talet i Barocken, en mustigare stilutveckling från de tidigare idealen, i Sverige sammanföll den med stormaktstiden, vilket gjorde att byggnadsaktiviteten i storstaden var intensiv och har satt tydliga spår i stadsbilden som finns kvar än idag. De mest kända byggnaderna i Stockholm från denna epok är Riddarhuset, Katarina Kyrka, Drottningholms slott och Stockholms Slott som uppfördes efter att slottet Tre Kronor brann ner 1697. 

Attefallsspecialisten erbjuder i nuläget tyvärr inga attefallshus i barockstil.

1715-1775 ROKOKO

Efter hand som barockstilen blev tyngre och tyngre väcktes en motreaktion där man önskade en lättare och enklare stil, rokokon var född. Denna period påverkade delvis byggandet av Stockholms Slott, som färdigställdes  1728 efter många års arbete, likaså byggdes Haga Slott under denna epok.

1775-1810 NYKLASSICISM

Nyklassicismen är en stil som slog igenom i Europa under 1700-talets andra hälft, i Sverige fick den dock ett eget uttryck och blev till det som här kallas för den Gustavianska Stilen, efter Kung Gustav III. Den var en reaktion mot rokokons assymetriska ornamentering och strävade istället efter rena och enkla antika formideal.

Exempel på byggnader i stockholm i Gustaviansk stil är Gustav III's paviljong i hagaparken. 

Attefallsspecialisten erbjuder tyvärr i nuläget inga attefallshus i direkt Gustaviansk stil, dock kan du med fördel kombinera din gustavianska villa med ett diskret tillägg i form av Herrgårdslängan eller en av våra Gästlängor i en harmoniserande färgsättning.

1810-1850 EMPIREN

Empiren kom något sent till Sverige, i Frankrike slog den igenom och blomstrade främst 1804-1815, men fördröjdes av de dåliga relationerna mellan länderna som följd av Napoleonkrigen. Men när kronpring Bernadotte importerades och blev effektiv regent Sverige 1811 fick den till slut fäste i landet, stilen kallas därför i Sverige ofta för Karl Johanstil. 

Empiren är stilmässigt en efterföljare till Nyklassicismen, men med en lättare och luftigare framtoning, en ljus färgskala och finlemmade möbelkomponenter, det mest kända exemplet på Empirestil i Europa är tveklöst Triumfbågen i Paris. I Sverige avtog stilens popularitet stegvis för att kring 1850 helt ersättas av de olika Nystilarna, såsom nyrokoko och nygotik.

Attefallsspecialisten erbjuder i nuläget inga hus i direkt empirestil. Men med en Herrgårdslänga, ett Bohus eller en Gästlänga och lite fantasi kan du enkelt anpassa dessa till att ge ett intryck av tidigt 1800-tal.

1850-1900 NYSTILARNA

Efter arkeologiska fynd i de antika städerna vid medelhavet under 1800-talets första hälft insåg man att antiken inte alls varit så ren och vit som man först trott, utan att den hade varit färgsprakande och mångfaldig. Detta i kombination med de revolutionära strömmningarna och industrialiseringens genombrott gjorde att Europa bytte stilriktining vid mitten av 1800-talet och en uppsättning olika nystilar blev populära. De mest kända är nygotiken, nyrenässansen och med tiden även en eklektecism som blev populär bland arkitekterna, med resultat såsom Riksdagshuset i Stockholm och Garnieroperan i Paris. Denna stilexplosion kan idag ses i den äldre stenbebyggelsen på malmarna, främst Östermalm, i Stockholm, och utgör ryggraden i det vi ser som Stockholms självklara stil.

1900-1925 JUGEND & NATIONALROMANTIKEN

I England växte det i slutet av 1800-talet fram en stil som vände sig från de massproducerade och ytliga nystilarna mot ett ideal som var mer hantverksmässigt och äkta, den kom att kallas Arts & Crafts-rörelsen. Med den sedvanliga eftersläpningen och anpassningen fick denna influens inte riktigt färste i Sverige förrän kring sekelskiftet, och då snarare i formen av Nationalromantik eller Nationalrealism, en tillbakablick mot den gedigna och traditionella ursvenska byggnadsstilen. I kulturen är denna period tydligast repressenterad av Carl Larssons akvareller från Sundborn i Dalarna, inom arkitekturen satte den ett enormt fotavtryck över hela landet. I stenstäderna uppfördes många av våra mest omhuldade monumentalbyggen, Stockholms stadshus, Stockholms Stadion och Centralposthuset i Malmö för att nämna några. I bostadsbyggandet kännetecknas perioden av en stor mängd hem åt välbärgade medborgare, både i form av Stockholms Djursholmsvillor och bebyggelse på Djurgården och en stor mängd bebyggelse på sommarorter runtomkring i landet(att resa för nöjes skull slog igenom stort under den här tiden) såsom Båstad, Falsterbonäset och ute i både Stockholms och Bohusläns skärgård.

En parallell stilriktning som växte fram under denna perioden var Jugend(eller Art Nouveau som den även kallas), den var en utveckling av de växtinspirerade mönsteridealen från Arts & Crafts och kan ses i Stockholm i byggnader såsom Dramaten och Centralbadhuset.

Vill du komplettera din Nationalromantiska villa eller Jugendhus kan vi varmt rekommendera våra olika Gästlängor, Bohuset eller Herrgårdslängan. Eller om du har ett mer rustikt nationalromantiskt hus i grovhuggen svensk stil kanske Timmerstugan eller Timmerlängan passar bra?

1925-1975 FUNKTIONALISM & MODERNISM

Efter 1800-talets och det tidiga 1900-talets bebyggelse för borgarklassen och staten följde en ny rörelse som resultat av den allmänna och lika rösträttens införande och de nya jämlikhetsvärderingarnas intåg. Det socialdemokratiska folkhemsbygget började på 30-talet med att anamma den i Europa framväxande modernistiska arkitekturstilen, med förgrundsgestalter com Le Corbusier och Bauhausskolan i Weimar. Nu skulle det bli, funktionellt, ljust, rent och rymligt.

Det rejäla avstampet för funktionalismen kom i och med Stockholmsutställningen 1930. Efter detta genombrott blev stilen snabbt en norm, med byggnader som raden med hyreshusbyggnader längs Norra Mälarstrand, Slussens trafikkarusell, Kårhuset vid KTH och en mängd villor i till exempel Södra Ängby.

Stilen utvecklades senare till en mer teknisk modernism, ofta kritiserad av många med byggnadsexempel såsom Hötorgsskraporna, Kulturhuset, Arkitektskolan vid KTH och de stora bostadsbyggena inom miljonprogrammet.

 

1975-1995 POSTMODERNISMEN

Postmodernismen är en styggelse som kom som en reaktion på den alltför modernistiska byggoomen i Sverige på 60-talet, främst känt genom miljonprogrammet. Fokus under postmodernismen flyttades från staden som en masskin mot människan, med tätare och lägre bebyggelse i stadsplaneringen och med urspårade material och märklig detaljhantering i det lilla. De mest framträdande postmoderna byggnaderna i Stockholm är Cityterminalen och Bofills Båge.

Attefallsspecialisten erbjuder inte och kommer högst troligt aldrig att erbjuda hus i postmodern stil. 

1995- NUTIDEN

Nutidens arkitektur i Stockholm är givetvs svår att bedöma när man lever mitt i den. Det som man lättast kommer att tänka på är troligtvis monumentalbyggen i form av arenor och köpcentrum som står i centrum i media. Bland byggandet av privatbostäder finns det tyvärr en alltför stor förekomst av genvägar i form av enstegstätade fasader och en standardisering av byggelement som har lett till en allmän byggstil som av många känns kall och likriktad. Vårt arbete på Attefallsspecialisten med byggnader i trä, som kan åldras med charm och enkelt justeras av deras ägare, hoppas vi kan hjälpa till att skapa en varm och varierad bebyggelse i Stockholms villaområden. 

Kommentarer är stängda