ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILKOR INFÖR LEVERANS

GENERELLA VILLKOR

Våra hus säljs och levereras som en färdig produkt. Vid försäljning av våra hus till privatperson gäller Konsumentköplagen.

När du köper ett monteringsfärdigt "Attefallshus" av oss tillämpar vi de allmänna avtalsvillkoren AA12 (extern länk). Standardavtalet AA12 har tagits fram i samarbete mellan Trä och möbelföretagen tillsammans med Konsumentverket och Villaägarnas riksförbund för att du som köpare ska kunna känna dig trygg med köpet av ett monteringsfärdigt hus.

Vill du läsa mer om avtalsvillkoren, besök då tmf.se.

PLINTAR

Plintar skall vara på plats vid leverans av huset, vilket ombesörjes av köparen.
Skiss på placering av plintar samt information om hur man bör göra vid sättning av plintar lämnas vid beställning av ett hus och undertecknande av köpeavtal. Köparen har ansvaret för att plintarna placeras på rätt sätt.

BORTTAGANDE AV TRANSPORTSKYDD

Under transport är husen skyddade av presenning + träreglar, borttagande av detta ansvarar köparen själv för.

ELANSLUTNING

Anslutning av el ombesörjes av köparen och ska ske av behörig elektriker.

ANSLUTNING AV VATTEN & AVLOPP

Våra hus är förberedda för anslutning av vatten & avlopp, anslutning ombesörjes av köparen.

HÄNGRÄNNOR

Hängrännor och stuprör är ej monterade, detta för att ej skadas under transport. Monteringen är förberedd och ska utföras av köparen.

LEVERANSVILLKOR

Attefallsspecialisten står för frakten av varan fram till köparens tomtgräns. Frakten är inkluderad i priset. För transporter längre än 50 km från Karlskrona och Stockholm tillkommer ett transporttillägg. Köparen ansvarar och bekostar själv kranbil som lyfter huset på plats och ansvarar således också för att huset står helt i våg på plintarna. Timmerhus monteras på plats av Attefallsspecialistens utsedda hantverkare.

LEVERANSTID

Leveranstiden är normalt 8-10 veckor efter att handpenningen är inbetald.
Vi meddelar i god tid datum för leverans av huset. Köparen ansvarar för att det finns en person på plats för att ta emot huset vid leverans. Köparen ska också se till att det finns möjlighet för en tung transport att komma fram till platsen där huset ska stå.
För eventuella leveranser till platser där en tung transport ej kommer fram kan vi i samråd diskutera hur detta ska kunna fungera.

TRANSPORTSKADOR

För att förhindra skador vid transport fäster vi transportskydd på huset. Attefallsspecialisten ansvarar för eventuella transportskador fram till köparens tomtgräns. Transportskador åtgärdas av Attefallsspecialistens utsedda hantverkare.

BETALNINGSVILLKOR

50% av det totala beloppet ska erläggas som handpenning vid beställning och signering av köpeavtalet.
45% betalas vid leverans av huset.
5% betalas efter slutbesiktning av huset.

BETALNINGSSÄTT

Betalning kan ske genom att överlämna en Postväxel eller en överföring till vårt konto i Handelsbanken. Betalning kan även ske med faktura, Swish eller på ett annat överenskommet sätt. Attefallsspecialisten/Doublewin AB har full äganderätt av levererat hus tills dess att full likvid erlagts.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Attefallsspecialisten ansvarar ej för skador som uppkommer på grund av oframkomlighet på köparens tomt. Attefallshusen byggs av det levande materialet trä som i viss mån kan röra sig p.g.a. av skiftningar i väderleken, detta är något som man får räkna med. Bredd mellan skarvar, lister och hörn kan variera. Dörrar och fönster kan sätta sig under leverans eller om huset ej står i våg, detta kan justeras efter att huset står på plats med domkraft och kilar. Husen kan även efter några dagar räta upp sig på plintarna. Huset vi levererar är en fristående komplementbyggnad eller en komplementbostad. Attefallsspecialisten ansvarar ej för eventuella ombyggnader eller andra anpassningar. Köparen är ansvarig för att lagar och regler följs. Köparen är även ansvarig för att en anmälan till byggnadsnämnden görs.

 

Lidingö, juni 2015

 

Attefallsspecialisten/Doublewin AB
Båtsmanvägen 10
18141 Lidingö
Sweden

Kommentarer är stängda