BOVERKETS REGLER

BOVERKETS REGLER

I och med de nya attefallsreglerna som kom 2014 kan man nu som villaägare bygga till och komplettera sin bostad utan bygglov på ett smidigare sätt än vad som tidigare var möjligt. I stora drag innebar lagändringen att man nu kan bygga en 25 kvadratmeter stor komplementsbostad eller komplementsbyggnad på tomten, i tillägg till den redan tidigare tillåtna friggeboden på 15 kvadratmeter. I tillägg till dessa byggnader blev det även enklare at göra mindre tillbyggnader till ett befintligt boningshus och att bygga maximalt två takkupor.

Läs mer ingående om de gällande reglerna på Boverkets hemsida.

 

 

PLACERING AV ATTEFALLSHUS

 

Regler Attefallshus

Kommentarer är stängda